• 0906767828
  • sales@tomica.vn

TOP 5 XU HƯỚNG MOBILE APP TĂNG TRƯỞNG TRONG NĂM 2022

Những ngành công nghiệp liên quan đến Mobile App là lĩnh vực tiềm năng thu hút ngày càng nhiều các doanh nghiệp tham gia. Dưới đây là các xu hướng Mobile App đã và đang “bùng nổ” trong năm 2021 vừa qua.

Ứng dụng Cloud Native

Cloud Native là một ứng dụng khai...

Xem thêm
blog-details.jpg

4 Xu Hướng Thương Mại Điện Tử Năm 2022

Thương mại điện tử đã và đang là “kim chỉ nam” cho nhiều nền kinh tế trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, hành vi và nhu cầu của người tiêu dùng bắt đầu thay đổi thì ngành công...

Xem thêm