• 0906767828
  • sales@tomica.vn

Các dự án chúng tôi đang đầu tư và phát triển với định hướng chiến lược mới.

FiVIP : Nền tảng ứng dụng di động gọi dịch vụ gần bạn

Là hệ thống ứng dụng Mobile App tìm kiếm và Booking các dịch vụ chất lượng gần bạn. Người dùng nhanh chóng tìm thấy nhiều dịch vụ cần thiết trong cuộc sống hàng ngày như Chăm sóc nhà cửa, chăm sóc phương tiện, chăm sóc sức khỏe...từ những nhà cung cấp dịch vụ uy tín chất lượng.

FiVIP-Store ứng dụng Mobile App dành cho nhà cung cấp, dễ dàng thêm mới, chỉnh sửa dịch vụ của mình, theo dõi và xử lý yêu cầu Booking của khách hàng, cung cấp thông tin về công ty, cửa hàng và các dịch vụ của mình đến khách hàng trung thành. 

VIVI : Ứng dụng ví điểm Token

Là ứng dụng ánh xạ chuyển đổi các điểm thưởng của khách hàng có được từ các hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ của khách hàng, ứng dụng giúp khách hàng dễ dàng chuyển đổi Token với bất cứ tài khoản nào trong hệ thống

FiHouse  : Tìm thuê Bất động sản chính chủ

Ứng dụng Mobile App là nền tảng kết nối trực tiếp khách hàng có nhu cầu thuê bất động sản với chủ nhà, lĩnh vực bất động sản là một lĩnh vực lớn, nhiều Player có tiềm lực tài chính hùng hậu, tuy nhiên chúng tôi vẫn thử sức với dự án này theo hướng tiếp cận công nghệ mới và ý tưởng dựa trên hành vi và tâm lý.. 

NEAR-Buy : Thương mại điện tử gần

Dự án TMĐT hoàn toàn trên ứng dụng Mobile App, hướng đến cung cấp nền tảng TMDT đơn giản dành cho các hàng hóa tiêu dùng nhanh, giao hàng trong ngày hay O2O.